Клиничен случай на феохромоцитом, представящ се с декомпенсиран захарен диабет и кризисна хипертония

Автор: Маркова, Мина M.1, Еленкова, Атанаска П.2,3,Захариева, Сабина З.2, 3

1Медицински университет, София;
2 УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”, Катедра по Ендокринология, Медицински университет, София;
3Експертен център по редки ендокринни болести, София.

Резюме:

Въведение:

Феохромоцитомът е рядък невроендокринен тумор, който произхожда от надбъбречната медула, по-рядко от екстраадренални хромафинни клетки (параганглиом). В около 90% от случаите туморът произвежда абнормни количества катехоламини. Феохромоцитомът обикновено е доброкачествен, но в редки случаи може да бъде злокачествен. Типичните клинични прояви са резултат на хемодинамичните и метаболитните ефекти на катехоламините и обичайно включват пароксизмална хипертония с класическата триада (главоболие, ексцесивно изпотяване, сърцебиене), въглехидратни нарушения и др. Повишените нива на катехоламиновите метаболити (метанефрин и норметанефрин), изследвани в плазма или в 24-часова урина, потвърждават диагнозата. Хирургичното отстраняване на тумора е единственото радикално лечение. Проследяването на пациентите постоперативно трябва да продължи доживотно и да се осъществява от мултидисциплинарен екип в специализиран експертен център.

Клиничен случай:

Представя се 36-годишна пациентка, насочена към клиниката по повод на декомпенсиран захарен диабет. Подробната анамнеза установи кризисно протичаща хипертония и класическата триада за феохромоцитом. При насочените изследвания диагнозата беше потвърдена от високите нива на уринните метанефрини и от абдоминалната компютърна томография, показваща тумор в областта на дясната надбъбречна жлеза с характеристики, типични за феохромоцитом. Оперативното отстраняване на феохромоцитома и нормализирането на нивата на катехоламините доведе до нормализиране на кръвното налягане и обратно развитие на захарния диабет.

 

Заключение:

Феохромоцитомът е трудна диагноза в ендокринологичната практика, тъй като може да имитира много други заболявания. Ранното откриване и хирургичното отстраняване на тумора са от изключително значение за избягване на усложненията, предизвикани от повишените серумни нива на катехоламините.

 

Изтеглете целия брой 4/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?