Мелатонин и женски фертилитет: новости и ползи при използването му като терапевтичен агент

Автор: Маурицио Нордио

Катедра по Експериментална медицина, Университет “Сапиенца”, Рим, Италия

 

Резюме:

Мелатонинът е добре познат хормон, играещ особена роля в синхронизирането на ендогенния ни часовник с външната среда – процес, чрез който се постига подобряване на адаптивните способности и всеобщите функции, както и удължаване на продължителността на живот при живите организми. В допълнение, преди повече от две десетилетия се появяват доказателства за това, че мелатонинът действа като мощна антиоксидантна молекула, представляваща важна част от специфичните защитни антиоксидантни механизми на тялото. Всъщност, той демонстрира както пряк, така и косвен ефект, насочен срещу процеса на окисление. Що се отнася до първия – известно е, че мелатонинът представлява най-мощният ендогенен “очистител” на свободни радикали, описан до този момент. Във втория случай – той оказва стимулиращо влияние върху други антиоксидантни молекули (напр. глутатион), като по индиректен начин води до подобряване ефективността на цялата антиоксидантна система.

Знае се, че репродуктивната функция, по-специално тази на женската полова система, показва силно изразена чувствителност към хронични увреди и оксидативно-стресови фактори.

Важното значение на мелатонина се състои не само в неговата способност да ресинхронизира отклонените хормонални ритми и така да предпазва ооцитите от окисление, но и във възможността за собственото му ендогенно производство от специфична система, намираща се в самия фоликул.

Имайки предвид казаното до момента, целта на настоящия обзор е да се фокусира, от една страна, върху ролята на мелатонина като част от синхронизиращата система, включително върху някои причини и последици от нарушенията в циркадианните ритми, а от друга – да покаже способността му да протектира твърде уязвимите тъкани, каквато е женската полова система, от влиянието на оксидативния стрес. Накрая е поставен акцент върху употребата на мелатонин при лечението на нарушения в циркадианните ритми – тогава, когато е необходим по-мощен антиоксидантен подход.

Ключови думи: мелатонин; женска репродуктивна система; циркадианни ритми; антиоксиданти

Изтеглете целия брой 2/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?