Метаболитен синдром и надбъбречни инциденталоми – имат ли връзка?

Автор: Златанова, Евелина Б., Сидерова, Мира В., Христозов, Кирил К.

1. Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна
2. Медицински Университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна
3. Отделение по Ендокринология, 5 МБАЛ, София
4. Мерк, Шарп и Доум България

Резюме:
Метаболитният синдром представлява комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания: дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване.
Съществуват убедителни литературни данни, че надбъбречните инциденталоми са асоциирани с повишена честота на същите кардиометаболитни рискови фактори както при метаболитния синдром. Надбъбречните инциденталоми са случайно открити находки на туморни маси при провеждане на образно изследване по друг повод и без подозиране за наличието им. Честота им в аутопсионни серии варира от 1,4 до 8,7%, въпреки че голяма част от тези тумори остават недиагностицирани приживе. Със задълбочаване на познанията за надбъбречните инциденталоми се уточняват все повече връзки между тях и кардиометаболитния риск.
По функционални характеристики надбъбречните инциденталоми могат да са хормон-секретиращи (функционално активни) или хормон-несекретиращи (неактивни). Определени фактори при пациентите с хормон-несекретиращи надбъбречни инциденталоми се изтъкват като рискови за развитието на метаболитен синдром: генетични фактори, ензимна дисрегулация на стероидогенезата на ниво надбъбречна жлеза, лекостепенна количествена промяна на кортизоловата секреция, съпътстващо проинфламаторно състояние. Най-показателният довод в подкрепа на причинната роля на надбъбречния инциденталом е нормализиранeто на някои компоненти на метаболитния синдром след хирургично отстраняване на надбъбречния аденом.

Ключови думи: метаболитен синдром, надбъбречни инциденталоми, аденом

Изтеглете целия брой 3/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?