Международна стипендия на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ за участие в конгреса на Европейската асоциация за изследване на диабета – EASD 2021 г. с подкрепата на Lilly International

EASD grant ad

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?