Минерална обмяна, електролити и захарен диабет тип 2

Автор: Енев, Иван Г.

Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ, Медицински Университет, Варна

Резюме:

Захарният диабет тип 2 (ЗДт2) засяга значителен брой пациенти в национален и световен мащаб. Характерните за самия ЗДт2 патофизиологични процеси с развитие на хипергликемичен хиперосмоларен синдром и диабетна кетоацидоза, както и съпътстващи индивидуални фактори от страна на пациента като хранителен статус, лекарствена терапия и придружаващи заболявания неминуиемо повлияват баланса на ключови електролити при тези болни. Целта на настоящия обзор е да разгледа в детайли отклоненията в баланса на електролити и микроелементи, а по-конкретно натрий, калий, калций, фосфор, магнезий, цинк, хром и желязо при ЗД2. Описани са подробно честотата на нарушенията, конкретните механизми на тяхното възникване и значението им за прогресията на болестта. Нарушенията често са комбинирани, а симтпомите – неспецифични, което може да е причина за объркване сред клиницистите. Акцентира се върху влиянието на различни придружаващи състояния за възникването или утежняването на електролитните нарушения. Разгледани са подходящи методи за диагностика, както и препоръките за мониториране и корекция. Стремежът на автора е да се подчертае значението на целенасоченото периодично проследяване на електролитния и микронутриентен статус при пациенти със ЗД2 с цел навременна намеса за избягване на усложнения.

Изтеглете целия брой 4/2023

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?