Национален симпозиум по ендокринология “Затлъстяване и здравни рискове” 12-14 октомври 2017 година, Гранд хотел Пловдив

Reklama-Simposium-2017-A

12-14 October 2017, Plovdiv (Bulgaria) – Annual Meeting of Bulgarian Society of Endocrinology “Obesity, Metabolic Syndrome, Diabetes”

 

Българско дружество по ендокринология кани своите членове да вземат участие в Национален симпозиум „Затлъстяване, Метаболитен синдром, Диабет“

12-14 октомври 2017 г, Пловдив.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?