Нарушения в тиреоидната ос и хормони при хронична обструктивна белодробна болест

Автор: Меков, Евгени В.1, Боянов, Михаил А.2

1 УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”; Катедра по професионални болести, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
2 УМБАЛ “Александровска”; Катедра по вътрешни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет, София

 

Резюме:

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е една от водещите причини за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Нарушенията в нивата на щитовидните хормони са по-чести при пациенти с ХОББ в сравнение с общата популация.

Целта на настоящата обзорна статия е да покаже някои от наличните данни за промените в хипоталамо-хипофизно-тиреоидната ос при ХОББ. Синдромът на болест с нетиреоиден произход (NTIS) е най-често наблюдаваното отклонение на щитовидните хормони при пациенти с ХОББ, следван на второ място от хипотиреоидизма. Промените в хормоните и клиничната дисфункция на щитовидната жлеза са свързани с по-лоши клинични резултати при пациентите с ХОББ като например по-чести екзацербации и по-продължителна интубация. За разграничаване на NTIS от органична болест на щитовидната жлеза е необходим разширен лабораторен панел, включващ тиреоидни антитела и евентуално ехографско изследване на жлезата. Не е ясно дали NTIS е реакция на адаптация на организма или обратно – на маладаптация. Все още е обект на дискусия и дали следва да бъде лекуван, за разлика от истинския хипер- или хипотиреоидизъм. Правилната терапия, обаче, повлиява негативните последици, както при пациенти с хипотиреоидизъм, така и при такива с хипертиреоидизъм.

Ключови думи: ХОББ; щитовидна жлеза; коморбидност; хипотиреоидизъм; хипертиреоидизъм; тиреоидна дисфункция при нетиреоидни заболявания

Изтеглете целия брой 2/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?