Нови форми левотироксин и тяхното място в лечението на хипотиреоидизма

Автор: Лилова, Лора В., Ковачева, Русанка Д.

Клиника по Тиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”,
Катедра по Eндокринология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София

 

Резюме:

Хипотиреоидизмът (ХТ) се характеризира с недостатъчна или липсваща продукция на тиреоидни хормони. Това е едно от най-често срещаните ендокринни нарушения, засягащо около 5% от населението в световен мащаб с по-висока честота сред женския пол и с напредване на възрастта. Разпространението на клинично изявения ХТ в общата популация варира от 0,2% до 5,3% в Европа и от 0,3% до 3,7% в САЩ в зависимост от използваната дефиниция и изучаваната популация, докато честотата на субклиничния ХТ се движи между 4% и 20%. По своята същност лечението на ХТ е заместително и се изразява в екзогенен внос на естествено синтезиращия се в щитовидната жлеза хормон. Утвърденият понастоящем медикамент е натриевата сол на левотироксин (Л-Т4) в таблетна форма. Установени са множество фактори и състояния, нарушаващи усвояването на медикамента, както и повишена честота на пациенти с персистираща клинична симптоматика на ХТ, независимо от провежданото лечение. По тази причина през последното десетилетие бяха разработени и въведени в клиничната практика нови лекарствени форми на Л-Т4 , с които да се преодолеят недостатъците на таблетната форма.

Настоящият обзор има за цел да разгледа алтернативните лекарствени формулировки, техните предимства и индикации за приложение.

Ключови думи: левотироксин, хипотиреоидизъм , алтернативни, лекарствени форми

Изтеглете целия брой 1/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?