Общо събрание на БДЕ

БДЕ ще плати пътни срещу представен билет, нощувка и вечеря на членове, които желаят да вземат участие в Общото събрание.

Предварителна заявка до 01.03.2017 г. на E-mail: anmarbor@abv.bg

Държавен вестник
 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?