Приложение на нисковъглехидратна (кетогенна) диета при лечение на затлъстяване и метаболитен синдром в детска възраст.

Автор: Паскалева, Иванка Н., Тилов, Борис Г., Кингсли-Годуин, Мария Яна

1 Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МФ, МУ Пловдив
2 Медицински колеж, МУ Пловдив,”
3 Медицински факултет, МУ Пловдив”

Резюме:

 

През последните десетилетия честотата на затлъстяването и метаболитния синдром нараства застрашително с размерите на глобална епидемия, която засяга всички възрастови и етнически групи. Затлъстяването, започващо в детска възраст, повишава значително вероятността от по-ранно развитие и по-тежко протичане на широк спектър от здравословни проблеми, усложнения и заболявания, които намаляват продължителността на живота и влошават неговото качество. Лечението му изисква мултидисциплинарен подход, в който важна роля има подходяща диета, осигуряваща есенциалните нутриенти за растеж и развитие на децата. Нисковъглехидратната (кетогенна) диета се използва с успех вече 100 години в клиничната практика за лечение на епилепсия и други неврологични заболявания. Добре формулираната кетогенна диета повлиява благоприятно основните патогенетични нарушения, свързани със затлъстяването и метаболитния синдром. Тя намалява хроничната хиперинсулинемия, подобрява инсулиновата чувствителност, понижава висцералното затлъстяване, благоприятства нормализирането на артериалното налягане при есенциална хипертония, води до обратно развитие на чернодробната стеатоза, понижава системното възпаление и благоприятства подобрението на хормоналните нарушения при овариална поликистоза. Кетогенната диета би могла да бъде част от цялостния подход в лечението на затлъстяване и метаболитен синдром в детска възраст, но са необходими бъдещи дългосрочни проучвания за уточняване на критериите за правилна селекция на пациентите, разработване на насоки за тяхното проследяване, изучаване на възможните странични ефекти, начините за справяне с тях и противопоказанията за приложението и.

 

 

Изтеглете целия брой 1/2023

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?