Пролактиноми

Пролактиноми Пролактиномите са тумори, произхождащи от лактотрофите, синтезиращи и секретиращи пролактин. В 65% от случаите са микроаденоми (предимно при жените), в 35 % от случаите – макроаденоми (по-чести при мъжете). Болшинството от пролактиномите са бенигнени тумори, малигнените варианти са изключително редки…..

Изтеглете цялата статия.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?