Ролята на ендокринолога в бариатричния екип – предоперативна оценка и подготовка

Автор: Бонева, Живка А..1, Асьов, Явор С. 2

1 Клиника по Ендокринология – Мeдицински Институт, МВР, София;
2 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Александровска”

 

Резюме:

Метаболитната хирургия е ефективно средство за постигане на значителна и трайна загуба на тегло при хора със затлъстяване. Бариатричната хирургия се осъществява от високо-квалифицирани, с достатъчен опит в тази сфера хирурзи, но не подлежи на съмнение, че реализирането ѝ може да е само във високо специализирани центрове, където грижата за пациента се реализира от мултидисциплинарен екип.

Настоящият обзор обръща внимание на някои важни аспекти в предоперативната грижа за пациентите, на които предстои такава операция, като основният акцент е върху ендокринните насоки от нея. Ефективната пре-бариатрична подготовка е гаранция за по-успешни пост-бариатрични резултати.

Ключови думи: ариатрична/метаболитна хирургия; предоперативна подготовка; затлъстяване; постоперативен контрол.

Изтеглете целия брой 3/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?