Ролята на ендокринолога в бариатричния екип – следоперативен контрол и грижа

Автор: Бонева, Живка А..1, Асьов, Явор С. 2, Ганева, Илиана Г. 1

1 Клиника по Ендокринология – Мeдицински Институт, МВР, София;
2 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Александровска”

 

Резюме:

Бариатричната хирургия може да постигне значима загуба на телесно тегло, което повлиява в голяма степен всички органи и системи в организма. От една страна настъпват положителни ефекти, свързани с анатомичните промени на тялото, намаление на апетита, промени в чревната микрофлора, чревните и редица други хормони в организма, резултиращо в подобрение на инсулиновата резистентност и гликемичния контрол, чернодробната стеатоза, гонадната ос, сърдечно-съдовия риск, белодробната функция и много други. Същевременно могат да настъпят и редица неблагоприятни промени в организма като дефицит на микро- и макронутриенти, постбариатрична хипогликемия, влошаване на костното здраве. Те трябва да бъдат очаквани и профилактирани, навреме разпознати и адекватно лекувани. Изявата на тези странични ефекти зависи от вида на приложената процедура и уменията на хирурга, но също от адекватността на предоперативната подготовка на пациента, от придружаващите му заболявания и способността на бариатричния екип да ги управлява правилно.

Целта на настоящия обзор е да обърне внимание на някои положителни и отрицателни последици след бариатрична операция и специално на ендокринните аспекти от тях, както и на ролята на ендокринолога в мониторирането и овладяването им.

Ключови думи: бариатрична/метаболитна хирургия; затлъстяване; постоперативен контрол

Изтеглете целия брой 3/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?