Синдром на дефицит на растежния хормон у възрастни: етиология и клинико-биохимични характеристики (част първа)

Брой: 2/2013

Автор: И. Узунова, Г. Кирилов и С. Захариева

Абстракт:

Дефицитът на растежен хормон (ДРХ) у възрастни възниква в резултат на намален синтез и секреция на соматотропин от предния дял на хипофизата, с честота 2-3 случая на 10 000 души. Подразделя се на две групи – хипосоматотропизъм персистиращ от детска възраст и ДРХ вследствие на органични лезии на хипоталамохипофизната област, възникнали след приключване на растежа.

Синдромът на ДРХ при възрастни води до влошаване качеството на живот и изява на клинико-биохимичен и фенотипен профил, припокриващ се с този на метаболитния синдром. Възникват значителни промени в телесната структура – (1) увеличаване на мастната тъкан, главно висцералната, (2) намаляване на безмастната маса и (3) общото водно съдържание на организма, които обуславят редуциране на мускулната сила и физическата издържливост. Наблюдава се засягане на липидния и въглехидратен метаболизъм – повишаване на общия и LDL-холестерола, умерено понижение на HDL-холестерола, относителна инсулинова резистентност и повишена честота на нарушен глюкозен толеранс. Установяват се повишена честота на артериална хипертония, нарушения в сърдечно-съдовата структура и функция, както и повишаване на биохимичните серумни маркери за ендотелна дисфункция, предсказващи повишена склонност към атерогенеза. Хипосоматотропизмът се характеризира и с влошаване на костната минерална плътност – показателите за костно изграждане и костна резорбция съответстват на състояние на намалено костно ремоделиране на кортикалния и трабекуларния тип кости.
Натрупаните през последните години данни повдигат въпроса за хипотетична причинно-следствената връзка между метаболитния синдром и ДРХ при възрастни, което определя социалната значимост на последния като заболяване с повишен сърдечно-съдов и атерогенен риск.
Ключови думи: дефицит на растежен хормон при възрастни, етиология, метаболитен синдром, сърдечно-съдов риск, костна хомеостаза.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?