Синдром на поликистозни яйчници и COVID-19

Автор: Колева-Тютюнджиева, Даниела Ив., Орбецова, Мария М.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”,
Катедра по Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив

 

Резюме:

Синдромът на поликистозни яйчници (PCOS) се характеризира с хиперандрогенизъм, затлъстяване, хронично нискостепенно възпаление, отклонения във въглехидратен и липиден метаболизъм, дефицит на витамин Д и дисбиоза на чревната микробиота. Всяко едно от посочените отклонения представлява рисков фактор за повишена уязвимост към SARS-CoV-2 и по-тежко протичане на инфекцията с COVID-19 при жени с PCOS. Предполага се, че хиперандрогенизмът има есенциална роля в определянето на степента на възприемчивост и съответно – на риска от тежко протичане на COVID-19 инфекцията при PCOS. Тук се намесват експресията на специфичен клетъчен ко-рецептор – трансмембранна серин протеаза-2 (TMPRSS2), процесът на андроген-зависима имунна модулация и този на стимулирана ренин ангиотензинова система (RAS). Често срещаното при PCOS андроидно затлъстяване представлява състояние на хронично нискостепенно възпаление, което води до развитието на имунната дисфункция и повишена възприемчивост към SARS-CoV-2 сред носителките на синдрома. В допълнение, дефицитът на витамин Д и стомашно-чревната дисбиоза се описват като други потенциални патофизиологични фактори, допринасящи за повишения риск от развитие на тежки форми на COVID-19 при жени с PCOS.

Ключови думи: PCOS, SARS-CoV-2, хиперандрогенизъм, затлъстяване, дефицит на витамин Д, чревна дисбиоза

Изтеглете целия брой 1/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?