Случай на деструктивен тиреоидит при пациент с електрокардиографски промени, наподобяващи остър коронарен синдром

Автор: Станчев, Павел Е.1, Станчева, Ася А.2, Бечева, Елена А.1, Костов, Ганчо Г.3, Орбецова, Мария М.1

1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив
2. Клиника по Инвазивна Кардиология, МБАЛ “Света Каридад” ЕАД, Пловдив
3. Клиника по Хирургия, УМБАЛ “Каспела”, Катедра по Специална хирургия, МФ, МУ, Пловдив

Резюме: Тиреотоксичната кардиомиопатия се характеризира с трайни ритъмни нарушения, намален
кардиопулмонален функционален капацитет при натоварване, задух и други прояви на сърдечна недостатъчност, кардиодилатация, наличие на трети тон, белодробна хипертония и дилатативна кардиомиопатия. Описани са случаи на тиреотоксикоза с клинични и електрокардиографски (ЕКГ) данни за остър миокарден инфаркт, наподобяващи синдрома на Takotsubo (стрес кардиомиопатия) при липса на оклузия или спазъм на коронарните артерии.
Описаният случай се отнася за мъж на 28 години, хоспитализиран по повод на остър коронарен синдром с ангинозен статус и ЕКГ данни за ST-елевации в долно-латерални отвеждания II, III, AVF, V5-V6. От проведените в спешен порядък селективна коронарна ангиография (СКАГ) и левостранна вентрикулография (ЛВГ) се установяват гладки епикардни коронарни артерии без стенотични лезии при наличие на сегментни кинетични нарушения по типа на стрес-индуцирана кардиомиопатия. От проведените изследвания се установява тиреотоксикоза с деструктивен характер и данни за цитомегаловирусни (CMV) антитела – CMV IgG. При пациента е обсъдено наличие на предизвикана от CMV деструктивна тиреотоксикоза с индуцирана тиреотоксична кардиомиопатия или CMV миокардит и успоредно протичащ деструктивен тиреоидит.
След започване на симптоматична терапия и приложение на глюкокортикоиди при пациента се отчита субективно подобрение, нормализиране на тиреоидините хормони, пълно възстановяване на глобалната левокамерна функция и нормализиране на електрокардиографските промени.

Ключови думи: деструктивен тиреоидит, цитомегаловирусна инфекция, тиреотоксична кардиомиопатия, остър коронарен синдром, синдром на Takotsubo

Изтеглете целия брой 3/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?