Спонтанно излекувана акромегалия с разгърнат панхипопитуитъризъм – клиничен случай

Автор: Шишков, Сави Р., Димитрова, Радина С., Хаджиева, Елица Г., Янева, Жанета А., Иванова, Ива В., Сидерова, Мира В., Христозов, Кирил Х.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната
УМБАЛ “Света Марина”, Медицински Университет, Варна

Резюме:

Акромегалията е заболяване, причинено от хронична свръхпродукция на растежен хормон. Над 95% от случаите се дължат на хипофизарен аденом. Целите при лечението на заболяването са отстраняване на туморната маса или контрол върху растежа на тумора с възстановяване на хормоналните параметри до нива, които намаляват риска от повишена смъртност в сравнение с общата популация. Метод на първи избор при лечението е транссфеноидалната аденомектомия. Лъчелечението се прилага при иноперабилни и високорискови болни. За нормализиране на хормоналните параметри влиза в съображение и медикаментозно лечение. В редки случаи обаче е възможно спонтанно излекуване на кромегалията. То може да се наблюдава вследствие на хипофизарна апоплексия (ХА), която протича с варираща клинична симптоматика. Представеният клиничен случай е на пациент с белези за акромегалия при клинични и лабораторни данни за хипопитуитаризъм. Магнитно-резонансната томография (МРТ) разкрива “празно турско седло”. От медицинската документация става ясно, че пациентът е с реализиран исхемичен мозъчен инсулт. Освен това е лекуван за туберкулозен менингит. Предвид миналите заболявания допускаме, че спонтанното излекуване на соматотропинома би могло да се дължи на асимптоматична апоплексия на хипофизарен аденом, но не изключваме и туберкулозата в етиопатогенезата.Независимо от точния механизъм по който се е стигнало до пълна загуба на хипофизарна тъкан, съчетанието от “празно турско седло” и клинични белези на акромегалия е необичайно. От друга страна, в терапевтичен план остава отворен въпросът дали пациентите с дефицит на растежен хормон след излекувана акромегалия могат да имат ползи от заместването му.

Изтеглете целия брой 4/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?