Свойства и функция на йодтиронин дейодиназите въз основа на изследвания върху генетични дефекти при мишки и хора

Автор: Франка, Моника М.1, Думитреску, Александра М.1 3, Рефетов, Самуил1,2,4

Катедра по Медицина1 и Педиатрия2
Комитет по Молекулярен метаболизъм и хранене3
Комитет по Генетика4, Чикагски университет, Чикаго, САЩ

Резюме:
Откриването на трийодтиронин (Т3) и на неговото свързване със специфични рецептори подпомогна разбирането на начина на действие на тиреоидните хормони. Също така, образуването на Т3 от неговия прекурсор Т4, секретиран от итовидната жлеза, поясни как необходимото количество активен хормон достига до органите и клетките по специфичен начин и в съответствие с променящите се изисквания. Това се постига чрез действието на специфични йодтиронин дейодинази.
Настоящият миниобзор представя свойствата и функцията на йодтиронин дейодиназите и контрола им върху доставката на Т3 към прицелните тъкани, използвайки като модел естествено срещащи се генетични грешки при хора и мишки, както и лабораторно индуцирани мутации при мишки.

Ключови думи: йодтиронин дейодинази, мутации, хора, мишки

Изтеглете целия брой 4/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?