Възможно ли е COVID-19 да бъде каузален фактор за хипергликемия и да причини захарен диабет

Автор: Тодорова, Катя Н., Цветкова, Виктория Ц.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,
УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, Медицински университет, Плевен

 

Резюме:

От началото на избухването на COVID-19 пандемията възникна съмнението, че нейният причинител, коронавирусът SARS-CoV-2, може да провокира временна или постоянна хипергликемия. Този факт постави нов фокус на изследователски интерес, свързан с изучаване на потенциалните механизми, водещи до увреждане на панкреасните инсулин-продуциращи клетки, както и на възможното въздействие на вируса върху инсулиновата чувствителност, които могат да се проявят като метаболитни нарушения при пациентите с COVID-19 и да причинят захарен диабет. Литературните данни сочат, че Корона вирусите могат да увредят β-клетките на панкреаса по директен или индиректен механизъм и да причинят промени в инсулиновата секреция и чувствителност. Доколко всички тези промени са убедителни твърдения, че SARS-CoV-2 може да отключи захарен диабет е все още не напълно доказано.

Ключови думи: SARS-CoV-2, COVID-19, захарен диабет, панкреасна β-клетъчна дисфункция, инсулинова резистентност

Изтеглете целия брой 1/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?