Влияе ли гликемичният контрол върху показателите на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос при жени със захарен диабет тип 1

Автор: Илиева-Герова, Мария И.1, Орбецова, Мария М. 1, Райчева, Ралица Д.2, Денева, Таня И. 3

1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, МФ,
2 Катедра Социална Медицина и Обществено здраве, ФОЗ,
3 Централна Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, ФФ, МУ, Пловдив

Резюме:

Репродуктивната функция е жизнено важна за индивида и зависи от фините механизми на регулация и взаимодействие между  хипоталамуса, хипофизата и гонадите, обединени в т. нар. хипоталамо-хипофизо-гонадна ос (ХХГ) ос. Добре известна и отдавна потвърдена, първоначално при животни, а в последствие и при хора, е връзката между метаболитните и репродуктивни процеси. При пациентите със захарен диабет тип 1 (ЗДт1) етиопатогенезата, прилаганото инсулинолечение, периодичният мониторинг и корекция на метаболитния контрол самостоятелно или в комбинация оказват влияние върху показателите на ХХГ ос и допринасят за някои от наблюдаваните отклонения при жените в репродуктивна възраст.

Изтеглете целия брой 2/2023

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?