Влияние на COVID-19 върху функцията на ендокринните жлези

Автор: Тодорова, Катя Н.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,
УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, Медицински университет, Плевен

 

Резюме:

Нов, неизвестен досега вирус, наречен Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), причинител на заболяването COVID-19, връхлетя света и придоби пандемичен характер на разпространение. Проникването на вируса в клетките на гостоприемника се осъществява чрез прикачване на шиповия протеин на вируса към неговия рецептор АСЕ-2, ензим от ренин ангиотензин алдостероновата система (РААС) – цинк зависима карбоксипептидаза, която се експресира предимно в белия дроб, сърцето, съдовия ендотел, бъбреците, мастната тъкан, щитовидната жлеза, хипоталамуса, хипофизата, надбъбречните жлези, панкреаса, яйчниците и тестисите. SARS-CoV-2 осъществява своите неблагоприятни ефекти върху функцията на всички ендокринни жлези по директен (вирусно-токсичен) или индиректен (имунен) механизъм, като силата на неговото действие се модулира основно от хормоните на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос и протича с участието и на РААС.

В този обзор са разгледани в детайли влиянието на SARS-CoV-2 върху ендокринната система и възможните усложнения в бъдещ период.

Целта е да се представят наличните данни и разяснения дали SARS-CoV-2 причинява заболявания на ендокринните жлези per se и очаква ли се увеличаване появата на ендокринни заболявания след преболедуване от COVID-19.

Ключови думи: COVID-19, РААС, АСЕ-2, ендокринна система

Изтеглете целия брой 1/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?