Женски хипогонадизъм

Женски хипогонадизъм

Намаление или отпадане на яйчниковите функции в резултат на увреждане на гонадите (първичен или хипогонадотропен хипогонадизъм) или при засягане на регулиращото действие на хипофизата, съотв. хипоталамуса (вторичен или хипогонадотропен хипогонадизъм)……

Изтегляне на цялата статия.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?