Зонулин, повишена чревна пропускливост и тиреоидит на Хашимото – систематичен преглед

Автор: Томов, Десислав Г.1, Левтерова, Боряна A.2, Михайлова, Валентина Н.3, Троев, Димитър М.4, Орбецова, Мария М.4

1 Катедра Биоорганична химия, Фармацевтичен факултет,
2 Катедра Здравен мениджмънт и Икономика на здравеопазването, Факултет по Обществено здраве,
3 Катедра Медицинска Биология, Медицински факултет,
4 Катедра Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

Резюме:

Епителът е основно място на взаимодействие на организма с околната среда. Зонулинът е 47 kDa протеин, регулиращ плътните връзки между клетките в различни тъкани и органи на човешкия организъм. В червата по-високата му концентрация се свързва с отваряне на плътните връзки между ентероцитите и повишаване на чревната пропускливост. Това дава възможност на бактерии, части от бактерии и токсини да навлизат в организма и да осъществяват контакт с имунната му система. Тиреоидитът на Хашимото е едно от най-честите автоимунни заболявания, чието разпространение се увеличава в световен мащаб. Има данни, че нивата на зонулин са повишени при тиреоидит на Хашимото.

Целта на този обзор е да представи данни от проведени до момента проучвания върху възможните връзки между наличието на повишена чревна пропускливост и автоимунния тиреоидит на Хашимото

Ключови думи: зонулин, чревна пропускливост, автоимунни заболявания, тиреоидит на Хашимото

Изтеглете целия брой 1/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?